PROJECTES TÈCNICS i LEGALITZACIONS

QUE OFERIM?

  • Obertura
  • Canvi de nom
  • Trasllat
  • Ampliació
  • Permisos d’obres
  • Projectes tècnics, memòries, plànols,…

Jordi Millán – Enginyer Tècnic Industrial