ASSEGURANCES

QUE OFERIM?

  • Assegurances de la llar
  • Assegurances de comerços i empreses
  • Assegurances d’accident (individuals o col.lectives, obligatòries o voluntàries)
  • Assegurances de vida
  • Assegurances de salut
  • Assegurances d’automòbils (inclosos vehicles d’època, etc.)
  • Plans de pensions (amb rescat total o pensió vitalícia)
  • Assegurances d’estalvi
  • Assegurança de responsabilitat civil i mediambiental
  • Assegurança de responsabilitat mediambiental

Javier Laguna García (Agent Afecte d’Allianz)Laguna Assegurances